0

ნუდი

ნუდი არის ფოტო რომელსაც უგზავნი ადამიანს რათა უფრო აღუძრა სექსუალური ლტოლვის სურვილი შენდამი,ძირითადად წარმოადგენს ერთერთ მიზანს ქართული თინდერის მომხმარებელთათვის

გამის 2 ან 3 საათი
:რაშვებიი ?
:რავი არაფერს ვეწევარ
:დავუშვათ ნუდები ?
:ოკ ჯერ შენ
(სქესი განსაზღვრული არაა)