0

შიგ ხომ არ აქვს?

გამოიყენება როგორც უარყოფით,ასევე დადებით კონტექსტშიც,როცა ვიღაც რაღაც კარგს ან ცუდს აკეთებს და შენ შესაბამისად,ან მოგწონს,ან არა.

-დავითამ ასიათასი მოიგო.
-ე,შიგ ხომ არ აქვს?(დადებითი)


-დავითამ ბინის ფული წააგო.
-ე,შიგ ხომ არ აქვს მაგას?