1

რასშვები?

ეს კითხვითი წინადადება უმეტესწილად საუბრის წამოსაწყებად გამოიყენება სოციალურ ქსელში რეალურად კი სულ *ლეზე კიდია რასშვება.ხშირად მეორე პიროვნება ანალოგიური კითხვით მიმართავს სუბიექტს ფრაზით ,,რავი შენ? "და ანალოგიურად კიდია მასაც რასშვება.

-რასშვები?
-რავი შენ?