1

პიზ**ეც მარია პეტროვნა

ფრაზა რომელიც გამოიყენება უფროს თაობაში როდესაც უკვე დანძ"*ეული გაქვს მაგრამ იმ დონემდე არა რომ ვერ გამოასწორო, ხაზს უსმევს წარმომთქმელის განათლებასაც და ძირითადად გვხვდება ჩალაპარაკების სახით.

რაგა უშველის ამას ფუ ბლ**დ, პიზდეც მარია პეტროვნა