0

ხავერა

იგივე ხატა, ბაითი ოღონდ უფრო დიდი და კეთილმოწყობილი. გამოიყენება პაბეგის დროს, ნაშების ასაყვანად, ნარკოტიკის დასამზადებლად და მისაღებად.

ლექსოსთან ავიყვანოთ, თესლი ხავერა აქ.