2

ნეკაზე გრძელი ფრჩხილი

ნეკაზე მოგრძო ფრჩხილი პირველად შენიშნეს სხვადასხვა სატრანსპორტო საშუალებების მძღოლის თითზე,შემდეგ კი გავრცელდა სხვადასხვა მასებში. ნეკა თითზე გრძელი ფრჩხილის პირდაპირი მოვალეობაა,ჩაანაცვლოს ყურის ჩხირი და ყურში დაგროვილი ნაგავი ზედმიწევნით იდეურად ამოასუფთავოს.

მაგალითები არ არსებობს,ვინაიდან ყველა გრძელი ფრჩხილის მქონე ადამიანი ჩვეულევრივ ამბად აღიქვამს აღნიშნულს და ყურადღებას არ ამახვილებს მასზე.