4

აღარ გავიზრდები

ლეგენდის თანახმად, თუ თქვენ მეგობრის ფეხებს შორის გაძვრებოდით ისე რომ შემდეგ უკან აღარ გამოძვრებოდი, მაშინ თქვენი ზრდის პროცესი შეწყდებოდა.

-აუ ეხლა აღარ გავიზრდები