0

სახეზე მეცოდინება

უკანასკნელი იმედი მაშინ, როდესაც პოტენციური საერთო ნაცნობის იდენტიფიკაციის ყველა სხვა მცდელობამ უშედეგოდ ჩაიარა.
ადამიანებთან კავშირის უმაღლესი ფორმა.

- სადაური ხარ ძმა?
- რუსთაველი, ძმა
- ვა, აი, შარტავაზე გიორგას იცნობ? ქილერას
- არა, ძმა, მარა სახეზე მეცოდინება უეჭველი