0

შეჩემუა

შეჩემას ფრანგული ვერსია, რომელიც უფრო ნაზათ ითქმის და უფრო დიდ სიყვარულს გამოხატავს.

-პაღლე დრ ფღანსე??
-უი, უი შეჩემუა.