0

რავი , დავწერე რა

საგამოცდო პერიოდის დროს ყველაზე ხშირად გამოყენებული პასუხი,კითხვაზე -რა ქენი?
პასუხი აღწერს აბიტურიენტის/სტუდენტის მოლოდინს,რომ იქნებ როგორმე ზღვარს გადაცდეს. ძირითადად იყენებენ ხალხის თავიდან მოსაშორებლად

-რა ქენი გამოცდაზე?
- რავი, დავწერე რა