2

მაყუთა

ადამიანი,რომელსაც ბევრი ფული აქვს,ამიტომაც ხალხში დიდი ავტორიტეტით სარგებლობს.ამ ეპითეტით ძირითადად მამრობითი სქესის წარმომადგენლებს ამკობენ

"ვიცნობ მაგ გოგოს.მაგარი მაყუთა მამა ყავს"