0

წადი მოფსი დაიძინე

ძირითადად ხმარობენ მამები,რათა შვილს შეახსენონ ძილისწინ მოფსმის თაობაზე,რადგან მოგვიანებით სავსე ბუშტმა ძილში ხელი არ შეუშალოს.

-მა ვწვები მე
-ჯერ წადი მოფსი და მერე დაიძინე.