1

ჩაუძახე

მომენტი როდესაც მეგობრები არყის სმას მორჩებით . და ნასვამ მდგომარეობაში გეუბნება მიდი ეს არყის ბოთლი ნაგავში ჩაუძახე

მიდი ეს არყის ბოთლი ნაგავში ჩაუძახე