0

გითრევ ლარიანი ჟეშტივით

90-იანებში ძალადობის ერთ-ერთი გავრცელებული ფორმა რომელიც აღნიშნავს ადამიანის ძლევამოსილობას რომელსაც შეუძლია იაფასიანი ჟეშტივით მოგაქციოს.

-ოე რამდენს ბლატაობ ბიჭო გითრევ ლარიანი ჟეშტივით!