0

გვერდით ჩაეგდო

რულეტკის თამაშის დროს როცა *ლე ბედიგაქ და დადებული ციფრის გვერდით ჩააკლავს

17 ზე გაქ დადებული და 25 შე ჩაგიგდებს
გვერდით ჩაეგდო ამის დედა ***