0

პასტა-ფურცელს ვერ გააგდებინებ ხელიდან

ძირითადად გამოიყენება ინტრიგანი პიროვნების მიმართ, რომელიც რაიმე შეკამათების დროს იქამდე არ შეწყვეტს შენს ნერვების მოშლას, სანამ ცემაში არ დაა*ლევებ, შემდეგ კი გაიქცევა უახლოეს პოლიციის განყოფილებაში და სამეცნიერო ნაშრომის ზომის საჩივარს დაწერს.

ეგ ისეთი *ლეა, პასტა-ფურცელს ვერ გააგდებინებ ხელიდან