0

ყლე ბოროტა

ამ ფრაზით ძირითადად მაოიხსნიებენ იმ ადამიანს რომელსაც შეუძლია ნებისმიერი არსების განურჩებლად: რასიასა,კანის ფერის,ჩლიქოსნის,მსხვილფეხა თუ წვრილფეხა ცხოველთაგან წაჩინჩვლა ასევე ბებერისა თუ სიყმაწვილეში გოგო/ბიჭების მოსტყვნა თვალის დაუხამხამებლად და წარმისშეუტოკებლადაც კი
მარტივად რომ ვთქვად ზედმეტად ,,ახურებული მამრი"

-გუშინ მაიაკი თუ ვიღაც რო დადის ვიღაც ბიჭი გაუუპატიურებია მანამდე ხო გოგო გააუპატიურა?
-აუ ეგ ისეთ ყლებოროტაა ცხოველებსაც არ დაინდობს დაჟე ბებრებსაც