0

შევიკრიბოთ ერთხელ

ძველი ნაცნობის/მეგობრის/ძმაკაცის მიმართ ნათქვამი ტკბილი სიტყვები, რომელიც გამოხატავს ისეთ შეთავაზებას, რაც ორივემ იცით, რომ არ შედგება

- სხვა რას შვები?
- ბიჭო, რავიი რაა, შევიკრიბოთ ერთხელ და ვიბაზროთ

0

შევიკრიბოთ ერთხელ

ეს ფრაზა გამოიყენება ძირითადად ძველი მეგობართან/კლასელთან შეხვედრის დროს და ორივე ადამიანმა იცის რომ ეს შეკრება არასდროს გამოვა

შევიკრიბოთ ერთხელ ჩვენები. შენთან როგორ ხართ მანანა დეიდა როგორაა