0

აეეე ხილხააამ!!!

ესე მიმართავდნენ ძირითად შეუგნებელ ადამიანებს ან კონკრეტულ პირობნებას რომელიც ხშირად ბევრ სისულელეს იძახდა.

აეე ხილხაამ!!