1

სადუნდა მოფხანო იციი?

მოსკობში ნაგულავები ბიძაკაცის მიმართვა, ძმაკაცის შვილს/შვილიშვილს რომელიც გოგოებში დაძრომიალობს და გუგუნებს

-შემამამი*სმულო, გუშინ იმგოფოსთან რასაკეთებდი ჰა?
-რავი ვსეირნობდით.
-ჰა სადუნდამოფხანო ხოიციიი ( და მთელი უფროს კაცთა საძმოს სიცილი)