0

დეცი

ზახოდის ყველაზე მინიმალური ოდენობა

- სულ გაყნოსე?
-რავი ძმაო, დეცი იყო