0

აუუ ერთმა გამისხა

როდესაც, დედისმტყვნელი ბილეთი გიწერია და ამ დროს ერთი გუნდი გაგისხავს.

როდესაც, დედისმტყვნელი ბილეთი გიწერია და ამ დროს ერთი გუნდი გაგისხავს.