0

ნახადუ

ზედმეტი ფიქრის გარეშე

გუშინ გუჯას ცოლი შემხვდა პადიეზდში, ისეთი მოკლე კაბა ეცვა, ნახადუ მივარჭე.