0

კაი გავიარეთ

ცუდი ხუმრობის,შემდგომი ფრაზა.

ცუდი ხუმრობის,შემდგომი ფრაზა.