0

გამოტყვრომა

მოულოდნელი, უეცარი გამოჩენა, რომელიც მთქმელისთვის უსიამოვნოა.
მაგალითად: მთელი გულით აზიარებ სიყვარულ პოსტს, აქვს სულ "ლავ რიექთები" და ამ დროს გამოტყვრება ვიღაც, ვინც დაალაიქებს.

-ბიჭო, ხომ თქვი მოგვარებულია ყველაფერიო?
-ხო, მარა ახალი პრობლემა გამოტყვრა