0

ვენოკი

ატრიბუტი,რომელსაც გოგონები აბადოკის ნაცვლად იყენებენ,ანუ თავზე ადგათ მთელი რიგი ყვავილნარი.

ამას ნახე ტოო თავზე რა ბოსტანი ადგას.