3

მუღამი

შინაგანი სურვილების ასრულების ჟინი („ამ გოგოს მუღამი მაქვს“, ანუ „ამ გოგონას გაცნობის ჟინი მკლავს“). თუმცა „დამუღამება“ სხვა მნიშვნელობით იხმარება. ეს უკანასკნელი უფრო საქმეში გარკვევას, ან რაიმე საქმის ზედმიწევნით დასწავლას მიმართება.

„-აუ ამ თამაშის მუღამი მაქვს, კარგი ჩანს.“