0

ტანც პლაშადკა

სინონიმი: ყლანძარი, შორისი, ღდიდი.

გადაიკუზა, გამოაჩინა ტანც პლაშადკა ამ ჩემისამ.