0

მოენძრიე!

The ბრძანებითი სიტყვა, რომელიც უბიძგებს პიროვნებას დაუყოვნებლი შეასრულო მოთხოვნა, სურს თუ არა ეს მას ამავდროულად, სიტყვა "მოენძრიე" აღძრავს უსამოვნო ფაქტების გახსენებას და მეორე პიროვნებასთან დაკავშირებას.
ასევე პირდაპირი მინიშნებაა იმის თუ რა გელით მისვლის შემთხვევაში (კარგი არაფრი)

მაგ.
ა) -მოენძრიე ბიჭო (აქ და აქ) საქმემაქ შენთან...
ბ) -ჩა'მოენძრიე უბანში დროზე ბლატ...

თუმცა მეორე მხვრივ გამოიყენება მეგობრულ გარემოშიც
მაგ.
ა) -მოენძრიე (აქა და აქ) დროზე რამდნი ხანია გელოდები.
ბ) -სად დაენძრევი ბიჭო?!