0

ქართველი ფემინისტი

გამოხატავს და აღნიშნავს ქალებს ან ქალს ,რომელმაც არ იცის საჭმლის კეთება .

მომეწონა გოგო მაგრამ ფემინისტი აღმოჩნდა
დარჩენილხარ აბა მშიერი