0

ბულიკი

მოსაწევის მოწევის ყველაზე ეფექური მექანიზმი, რისი საშუალებითაც მიიღწევა მოწეულობის მაქსიმუმი.
ბულბულატორის შემოკოლებული ვერსია.

- ბიჭო ამას რა ჭირს, რა ფერი ადევს?
- ბიჭო ორი ბულიკი აქვს ნახევი