0

ერთი მაკბეჩინე რა

პირი რომელსაც საჭმლის მოთხოვნილება აწუხებს, თხოვნის ერთერთი ფორმა, რათა დაიკმაყოფილოს დროებით მოთხოვნილება.

-ერთი მაკბეჩინე რა