0

დამალაპარაკე მამმა...

ფრაზა ძირითადად იხმარება სიტუაციაში, როდესაც პიროვნებამ დიდ თანხაში გაყირავათ და გაქრა, თქვენმა მეგობრებმა კი მის მშობელს, კერძოდ მამას მიაგნეს. შესაბამისად ტარდება მოტეხილი თანხის ამოსაღებად საჭირო ღონისძიებები...

- "მაგი რომელია, მამა თუ შვილი?" - "მამაა, შვილი რომ მაპოვნინა" - "დამალაპარაკე მამმა..."