0

პირველი აპრილი

შესანიშნავი დღე არაქალიშვილისთვის
რომ გათხოვდეს როგორც ქალიშვილი და პირველ ღამეს გაკვირვებულ ქმარს უთხრას თუ როგორი მარტივია მოტყუება

დღეს პირველი აპრილია