0

სკვაზნიაკი

საბჭოეთის დროინდელი შემორჩენილი სიტყვა, რომელიც ორპირი ქარის სინონიმია. ძირითადად გამოითქმება ყვირილით/ღრიალით სკვაზნიაკია, კარი დაკეტე.

-აუ მაგარი სკვაზნიაკია, გავცივდები
-მერე დაკეტე ფანჯარა