0

მოგი**ან ალბომი

მეგრული ფრაზა. გინების ერთ-ერთი ალტერნატიული გზა. ნიშნავს, რომ უგინებ არა მარტო დედას, არამედ მთელს სანათესაოს ბაბუიან-ბებიანა. სიტყვა ალბომი სწორედ ამ მნიშვნელობით გამოიყენება, რადგან ალბომში ზოგადად მთელი ოჯახის, წინაპრების სურათები ინახება.

- მოგი**ან ალბომი!