0

ვივარჯიშე დეე

ფრაზა რომელსაც იყენებს ქართველების 99% ჭამის შემდეგ

-რას შვრები შვილო. -ვივრჯიშე დე