0

წიგნი უკეთესია

ონლაინ ფილმების კომენტარების მარგალიტი, როცა პიროვნება აღნიშნავს რა ფაქტს რომ ფილმოგრაფიაში სიტყვა ეთქმის, აგრეთვე ხაზს უსვამს რომ წიგნი უკვე წანაკითხი აქვს და ვაფშეტამ მაგარი თესლი როჟაა

...