0

ყველა ჰეტეროს დედას ####

ამ ფრაზა ძირითადა მოისმენთ ნაკლებად განათლებული ინდივიდების მიერ რომლებიც სიტყვებს ჰეტერო და ჰომოსექსუალს ვერ არჩევენ და თავისდაუნებურად მოუკითხავენ დედას მსოფლიო მოსახლეობის 90% ზე მეტს

- ჰეტეროსექსუალებზე რას ფიქრობთ?
- ყველა ჰეტეროს დედას ####