0

რავი დადეო და.....

ძირითადად იყენებენ გაჩითული გოგო-ბიჭები *ლე ფოტოს "გასაპრავებლად"

-გელამ დადეო და.....