0

ბრატცი, მოვწევ და მოვალ.

თამაშიდან ბორშის საჭმელად გასული ბავშვის ფრაზა, რომელსაც წინ უსწრებს "გიუნა მოდი ჭამე და მერე ითამაშე"

-გიუნა მოდი ჭამე და მერე ითამაშე
-ბრატცი მოვწევ და მოვალ.