0

წერო

წერო-ისტორიული ფრინველი,რომელსაც ლეგენდის თანახმად ბავშვები მოყავს

-მამა,მამა მე საიდან გავჩნდი?
-წერომ მოგიყვანა შვილო