0

ხელი აქვს შესავლები

გამოიყენება მანქანის დახასიათებისას და ნიშნავს, რომ მანქანა თავიდანაა ასაწყობი

-რამე სჭირს?
-არაა, ცოტა ხელი აქვს შესავლები