0

მიიხედე

ამ სიტყვას თითქმის ყოველი ადამიანი ამბობს,მაშინ როცა რაიმის კოდს წერს.

-ტელეფონი ჩამირთეე
-კაი. მაშინ მიიხედე