0

ნაჩუქარია ძმა

ჩუქების მოთხოვნისგან თავის დაღწევის უტყუარი მეთოდი , ლეგენდის თანახმად ნაჩუქარის ჩუქება არ შეიძლება

რა მაგარი სათვალეა მათხოვე ერთი წამი , მაჩუქე რა ძმურად. ნაჩუქარია ბრატ ვერ მოგცემ