0

მეც მომაწევინე

როცა ვიღაც კვდება სიცილით და ეკითხები რა მოწიე ამისთანა მეც გამიჩითე ან რამე მსგავსი

ბიჭო ერთი ნაპასი მეც დამარტყმევინე რა