0

ნასკები გამხადე ქალო!

ფრაზას უმეტესად მთვრალი მამაკაცი წარმოთქვამს და ამით ამტკიცებს რომ მაგარ ყ*ე დღეშია.

-ქალოოო!ქალოოოო...
-ნასკები გამხადე ბლიად.