0

ზორბა კუილი

კუილის ერთერთი ნაირსახეობა. მახასიათებლები: ძლიერი ხმა და სუნი. აქტი უმეტესწილად ხორციელდება, როდესაც მკუებელი იმყოფება მარტო და არ განიცდის გარშემომყოფების მიმართ რაიმე სახის მორალურ ანდაც ფიზიკურ დისკომფორტს. მკუებელი ამ აქტს ხშირად აღნიშნავს როგორც "ზორბა კუილის მიცემა". დასაშვებია ამ აქტის ახლო მეგობრებში გაზიარება სიტყვიერი კონტაქტით მას შემდეგ რაც უკვე დასრულებული ზორბა კუილის პროცესი. ზოგს ეს პროცესი და შემდეგ მეგობრისთვის თქმა გვრის სიამოვნებას, სიამაყეს და თავდაჯერებულობის შეგრძნებას.

-რავა ხარ შეჩემა?
-რავი ამწამს ისეთი ზორბა კუილი მივეცი, რაღა მომკლავს?!