0

კიპიწელნიკი

წყლის გაცხელების, "ატმორამდელი",ანტიკური საშუალება.

-კიპიწელნიკი ჩააგდე უნდა დავიბანო