0

ავითამაშე

ნიშნავს ვინმესთან კონკურენციის დროს საგრძნობი უპირატესობის მოპოვებას.

-დინამოსთან რა ქენით გასვილთზე
- მაააგრა ავითამაშეთ 5-0 (პიატ-ნოლ) დავარჭეთ და რეები აღარ ვუქენით